top of page
Website_BG.png

หลักสูตรเร่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่แห่งโลกอนาคต

เรียนเข้มข้น ลงมือทำจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

ได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งโลกธุรกิจยุคใหม่ก่อนใครในประเทศ

Website_Icon2.png

ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ตัวจริงมากประสบการณ์

Website_Icon3.png

Networking สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้บริหารชั้นนำ

Website_Icon4.png

เตรียมความพร้อมใน
การก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง

เกี่ยวกับหลักสูตร

Management Acceleration Program หรือ MAP คือหลักสูตรที่เร่งพัฒนาศักยภาพ

ของผู้บริหารในโลกยุคใหม่ ให้พร้อมรับมือกับแนวปฏิบัติของธุรกิจสมัยใหม่ด้วย Practical Frameworks ระดับโลก ให้คุณสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ทันที

โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร และองค์กรให้อยู่รอด เนื้อหาของหลักสูตรถูกออกแบบให้เหมาะกับผู้บริหารแห่งอนาคต โดยมีความโดดเด่นและแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ในขั้นตอนการสร้างภาพอนาคตใหม่ ที่มีลักษณะเหมือนดั่งนกฟีนิกซ์ ซึ่งต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเอาตัวรอด และทรานส์ฟอร์มองค์กรให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจทัลที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

ไม่เพียงเท่านั้น หลักสูตรนี้ยังสอนหลักการบริหารธุรกิจ และการพัฒนาสภาวะผู้บริหารยุคใหม่ ที่ต้องทำได้ทั้งการบริหารจัดการบุคลากร และการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ผ่านรูปแบบการสอนที่ ร่วมสมัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองลงมือทำเคสจริงผ่านการ workshop สุดเข้มข้น สำหรับผู้บริหาร

สอนสดโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

Website_อมรเทพ.png

อมรเทพ ทวีพาณิชย์

(วิทยากรหลัก)

ผู้ที่ผ่านการถ่ายทอดโดยตรงจาก 4 ศาสตราจารย์แห่ง Insead ผู้คิดค้น Phoenix Encounter Method จากสถาบันทางธุรกิจชั้นนำของโลก

Website_ธาริณี.png

ดร.ธาริณี สุรัตพิพิธ

รองผู้อำนวยการของ SCB Wealth Management ผู้เชี่ยวชาญด้าน People Transformation

Speaker_Map-09.png

พงศธร ธนบดีภัทร

CEO และ Co-founder ของ Refinn

Website_พันธ์ณภัทร์.png

ดร.พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์

อดีต Associate Director ของ Deloitte 

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ

Website_นพ.ศุภชัย.png

นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RISE

สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค

Speaker_Map-10.png

สุนาถ ธนสารอักษร 

CEO ของ Rabbit’s Tale และแฟนพันธ์ุแท้ Apple

Website_ณัฐสิทธิ์.png

ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ก่อตั้ง TIME Labs และ CEO ของบริษัท TheStrategence Co.,Ltd.

Website_ดร.ณัฐกนธ์.png

ดร.ณัฐกนธ์ อุ่นวรวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

Speaker_Map-11.png

ณัฐพล ม่วงทํา

Founder และ Owner ของการตลาดวันละตอน

อำนวยการหลักสูตรโดย

ผศ.ดร.วรรณวิภา ศิริวัฒน์เวชกุล

อดีตอาจารย์ประจำ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ และนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย MIT และ Princeton

ไฮไลท์ของหลักสูตร

BUSINESS OUTLOOK

เปิดมุมมอง เข้าใจภาพใหญ่

ของการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน

และแนวโน้มเทรนด์ธุรกิจในอนาคต

Website_Icon6.png

TRANSFORM THROUGH DISRUPTION

การเรียนรู้ผ่าน Framework ระดับโลก เพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจ หน่วยงาน และทีมงานให้อยู่รอด รวมถึงประสบความสำเร็จในโลกยุค Disruption

Website_Icon7.png

MODERN MANAGEMENT

เรียนรู้ทักษะการบริหารธุรกิจ และสภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคต

Website BG_BG.jpg

เนื้อหาภายในหลักสูตร

Module 1
Big Picture & Future Trends

 • Foresight & Foresee Trends of the New World

 • Sustainability Trends and Impact

 • Phoenix Encounter Method

 • Business Model Innovation

 • Leadership Transformation  

 • People Transformation for Future Workforce

Module 2
Transform through Disruption

Module 3
Modern Management

 • Negotiation in Practice 

 • Understanding Corporate Strategy

 • Think like a CFO

 • Marketing 5.0

 • Leading with Data

เกี่ยวกับ
PHOENIX ENCOUNTER METHOD

Website_Book-18-18.png

ในโลกยุค VUCA เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหลายประเภทถูกกระแส Disruption พัดพาให้สูญหายหรือพ่ายแพ้ในสมรภูมิ กลยุทธ์ที่สำคัญจึงเป็นการรู้จักปรับตัวให้ไว ทรานส์ฟอร์มให้เร็ว และหากพลาดก็ต้องลุกให้ไวกว่าเดิม

 

ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ผนวกกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่แทบไม่มีใครคาดคิดเอาไว้ ทำให้ 4 ศาสตราจารย์แห่ง INSEAD สถาบันทางธุรกิจชั้นนำของโลก ร่วมกันเขียนหนังสือชื่อ “The Phoenix Encounter Method” ซึ่งเกิดจากการรวบรวมกรณีศึกษา (Case Studies) จากบริษัทชั้นแนวหน้าของโลก

 

ก่อนจะกลั่นทั้งหมดออกมาเป็นแนวคิดที่ผู้นำองค์กร สามารถนำไปใช้ประเมินจุดอ่อนของตนเอง และหาวิธีการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่นำไปปรับกลยุทธ์ธุรกิจของตนเองตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ เหล่านั้น

Management Acceleration Program

 

เริ่มเรียน 17 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2566

ทุกวันพุธ ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : Gaysorn Tower

ราคา 120,000 บาท

bottom of page